TR | EN
Bursalı Üretim Sitemi – Yalın Felsefe

Yalın düşüncenin temel amacı, oluşturulan değerin ilk ham maddeden başlayarak, değer yaratma süreci boyunca hiçbir kesintiye uğramaksızın, en hızlı ve etkin şekilde son tüketiciye ulaştırılmasıdır. Yalın yaklaşım, tüm değer zincirlerindeki israfı yok etmeyi, tüm faaliyetleri de müşteri ve paydaşlar için değer yaratacak şekilde gerçekleştirmeyi hedefleyen bir yönetim tarzıdır.

Temel olarak yalın, tüm süreç adımlarının (üretim veya yönetsel süreçler) gerekliliğini sorgulayarak, değer katmayan süreçlerin de öncelikle ortadan kaldırılması, iyileştirilmesi veya birleştirilmesi üzerinde çalışır.

Bursalı Üretim Sistemi’nde; yalın üretim felsefesindeki araçları kendi üretim proseslerimize uyarlayarak, değerler zincirindeki israfı yok etmeyi amaçlayan yaklaşımlar sergilerken, geliştirdiğimiz tüm ürünler için doğrudan değer katan bir anlayış çerçevesinde hareket edip, bu değerler silsilesini de mükemmeliyetçilik prensibiyle harmanlanmış şekilde, hatasız süreçlere ulaştırmayı hedefliyoruz.

Bu amaçla; üst yönetimin tam desteği ile 2015 yılında başlayan çalışmalarımıza, tüm gücümüzle devam ederek kendi üretim sistemimizi kurma sürecindeyiz. Bursalı Üretim Sistemi çalışmalarındaki temel amaç; iletişim, paylaşma, takım olma, ekip ruhu, ortak akıl ve değer yaratma kavramlarını, her bir çalışan nezdinde içselleştirmeye çalışarak, mevcut hedeflerle yönetim yaklaşımının, tüm çalışanları kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmasıyla birlikte, birimlere ait performans göstergeleriyle de gelişimi takip ederek, bu süreci sürekli kılmaktır.

Hem üretim hem de yönetim faaliyetlerinde, sürekli iyileştirme kültürünü benimseyen Bursalı; sürdürülebilir başarı hedefi doğrultusunda, hizmet verdiği sektörün küresel bir oyuncusu olmanın tüm gerekliliklerini yerine getirirken, daima yeni üretim modelleri geliştirme yönünde de tüm kararlılığıyla çalışmalarına devam etmektedir.

UN Global

Bursalı Grubu Bursalı Grubu Bursalı Grubu Bursalı Grubu


Copyright 2024, Bursalı A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.   /  Kişisel Verilerin Korunması